TRAPPAN kan ses som en symbol att komma framåt/uppåt i livet. Den kan också vara en symbol för själva livet, där vi inte får göra oss blinda eller bländade av målet så att vi glömmer att leva på vägen fram. Ofta är det vägen som är målet. När vi kommer fram kanske det inte är som vi hade tänkt...
Trappan kan också stå för olika utvecklingsnivåer i livet och i relationer människor emellan.
Ibland ser jag trappan som ett hinder. Den kan vara lite svårframkomlig, precis som livet är periodvis.

 
oljemålning 20x20 Marie AlmqvistMITTPUNKTEN är den yttersta enkelheten. Vägen mittemellan är en balans mellan att göra och inte göra, hitta och förlora, fylla och tömma, lära och glömma. Det handlar om att undvika ytterligheter och acceptera alla livets paradoxer i en fullkomlig jämvikt. Den neutrala punkten i centrum där det inte finns några konflikter. Det finns en inre kraft full av förtjänst mellan alla motsatser. Låt dig vägledas av det inre och inte av det yttre. Om du bara ser till formen upptäcker du inte det inre djupet. Sök tingens kärna.

 
oljemålning 20x20 Marie Almqvist


TOMHETEN i öppningen är det som gör öppningen användbar. Tomhetens positiva sida är att vi kan fylla den med vad vi vill. Det är upp till oss själva. Precis som i livet kan vi fylla vår egen tomhet med det vi själva vill. I viss mån kan vi skapa vår egen verklighet.
"I begynnelsen uppstod allt ur väntande tomhet".

 
oljemålning 20x20 Marie AlmqvistKORSET är inte begränsat till det kristna kulturområdet. I korset förenas många dualistiska system inom en helhet som motsvarar den mänskliga gestalten med armarna utsträckta. Korset kan också vara en vägkorsning som kan stå för ett vägval i livet. I medelpunkten av korsningen finns lugnet. Kanske en vägvisning till det inre... det är där svaret finns. Vi har alltid valfrihet. Den väg du väljer idag skapar din framtid.

 
oljemålning 107x100 Marie AlmqvistLJUSET kan motsvara det personliga växandet. All växtlighet drar sig uppåt, mot ljuset. Vi människor gör detsamma.
I mörkret famlar vi i okunnighet. Ljuset kan betraktas som målet, dit vi vill nå. Det handlar inte om ett enda mål utan flera delmål. Om det inte finns något slutmål och ingen början så är allt ett enda flöde. Liv är rörelse.

 
oljemålning 20x20 Marie Almqvist